Marine Management, Consultants and Surveyors

Your Maritime Support!

TOIMINTAMME

Katsastukset

Pätevä ja osaava tekniikan ja merenkulkualan tiimimme suorittaa erityyppisiä merenkulun katsastuksia. Katsastushenkilömme ovat Trafin valtuuttamia meriturvallisuustarkastajia ja aluksenmittaajia. Tarjoamme myös lastiluukkujen tiiviyden ultraäänitestejä ym.

Alusten hallinnointi

Laadimme erityyppisiä alusten käyttöä koskevia ratkaisuja asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tarjoamme alusten käyttöön teknistä tukea, valvomme telakointeja ja korjaustöitä sekä muita hankkeita. Tarjoamme myös alusten täysivaltaisia hallinnointipalveluja.

Turvallisuus

Tarjoamme turvallisuusjärjestelmien toteutusta, sertifiointia, käyttöönottoseurantaa ja muita palveluita. Laadimme myös riskianalyysejä ja -arvioita sekä auditointeja sekä aluksessa että varustamossa.

Vår flotta

Alukset

Hoidamme eri aluksia, lastialuksista roro matkustaja-aluksiin jotka seilaavat Euroopan liikenteessä ja Mustalla merellä suomen ja panaman lipun alla. Tietoja aluksista löydät täältä.

Työskentelemme näiden yritysten kanssa