Marine Management, Consultants and Surveyors

Your Maritime Support!

TOIMINTAMME

Katsastukset

Pätevä ja osaava tekniikan ja merenkulkualan tiimimme suorittaa erityyppisiä merenkulun katsastuksia. Katsastushenkilömme ovat Trafin valtuuttamia meriturvallisuustarkastajia ja aluksenmittaajia. Tarjoamme myös lastiluukkujen tiiviyden ultraäänitestejä ym.

Alusten hallinnointi

Laadimme erityyppisiä alusten käyttöä koskevia ratkaisuja asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tarjoamme alusten käyttöön teknistä tukea, valvomme telakointeja ja korjaustöitä sekä muita hankkeita. Tarjoamme myös alusten täysivaltaisia hallinnointipalveluja.

Turvallisuus

Tarjoamme turvallisuusjärjestelmien toteutusta, sertifiointia, käyttöönottoseurantaa ja muita palveluita. Laadimme myös riskianalyysejä ja -arvioita sekä auditointeja sekä aluksessa että varustamossa.

Koulutus

Tarjoamme eri alojen koulutusta asiakkaan tarpeisiin, esimerkiksi ISM-, ISPS-, sertifiointi- ja telakointikursseja.

Työskentelemme näiden yritysten kanssa