Marine Management, Consultants and Surveyors

Your Maritime Support!

Vad vi gör

Besiktningar

Vi utför olika typer av besiktningar inom sjöfart med vårt team som har både teknisk och nautisk kompetens. Vi har besiktningsmän som är auktoriserade av Trafi för att utföra sjösäkerhetsbesiktningar och skeppsmätning. Vi utför även ultrasonic täthetstester av lastluckor mm.

Fartygsdrift

Vi erbjuder olika typer av lösningar inom fartygs drift enligt kundens behov. Vi är er maritima support inom teknisk drift av fartyg, övervakning av dockningar och reparationer samt övriga projekt. Vi erbjuder även kompletta ship management tjänster.

Säkerhet

Vi erbjuder tjänster såsom implementering, certifiering och genomgång av säkerhetssystem. Vi utför även riskanalyser/-bedömningar samt auditering på plats både ombord på fartyg samt på rederier.

Utbildning

Vi erbjuder olika sorters träning i områden som ISM, ISPS, certifiering och dockning mm. enligt kundens behov.

Företag vi jobbar med