Vi erbjuder redare ett brett utbud med skräddarsydda, heltäckande och kvalificerade tjänster inom ship management. Vi har ett väl etablerat nätverk i norra Europa, Turkiet och området kring Svarta Havet. I detta ingår ett nätverk med leverantörer och varv.

För tillfället har vi ett RoRo passagerarfartyg under teknisk management. Utöver detta jobbar vi nära med mindre rederier för att stöda dem inom fartygs drift.  Fartygen som vi jobbar med förtillfället är registrerade under Finsk flagg och Panama flagg.

Vi erbjuder

  • Ship Management tjänster inklusive bemanning genom våra partners.
  • Teknisk support såsom planering, förberedande och övervakning av dockningar och reparationer.
  • Assistans vid flaggbyte eller vid klassbyte.
  • Assistans i att hitta reservdelar och service genom vårt nätverk.
  • Arbetsteam för fartygs rengöring, målning och underhåll.