Vårt team uppfyller de krav som IMO ställer på utsedd person (DPA). Med lång erfarenhet som DPA och rederiets skyddschef (CSO) har vi god insikt i ISM och ISPS. Vi har erfarenhet av auditering för flaggstat. Vi håller ISM kurser för sjöfartsstuderanden.

Vi har byggt upp ISM system för rederier som har fartyg registrerade under Finsk flagg, Brittisk flagg och Panama flagg.

Vi erbjuder

  • Implementering och certifiering av ISM, ISPS och MLC 2006
  • Riskbedömning
  • Granskning/genomgång av säkerhetssystem och procedurer
  • Utarbeta säkerhetssystem och planer
  • Genomföra alla sorters auditeringar
  • Assistera i utarbetande av Ship Security Assessment och Ship Security Plans