Kim Heiniö

Kim Heiniö

VD/Besiktningsman

Kim leder Al Mare Consultings verksamhet samt administration. Innan han startade Al Mare Consulting arbetade han som Säkerhets- och Operativ chef inom ett rederi.

Kim är till utbildningen Sjökapten med erfarenhet som Befälhavare samt landbaserad erfarenhet som flaggstatsinspektör samt som hamnsstatsinspektör på Finlands Sjöfartsverk. Kim är även certifierad operatör för ultrasonic täthetstest av luckor.

Sixten Johansson

Sixten Johansson

Teknisk inspektör/Besiktningsman

Sixten tar hand om tekniska frågor på Al Mare Consulting. Han har många års erfarenhet som både Maskinchef på olika fartyg samt som Teknisk chef i land.

Sixten är även certifierad operatör för ultrasonic täthetstest av luckor.

Cristina Haidau

Cristina Haidau

Administratör

Cristina har kandidatexamen i ekonomi och hanterar administration, bokföring
och löneadministration på Al Mare Consulting. Hon har även erfarenhet av
sjölivet genom att arbeta ombord på kryssningsfartyg i 6 år.