Vårt team kan erbjuda olika sorters träning skräddarsytt för kundens behov. Vi arbetar med fartygsägare och sjöfarts högskolor men tillhandahåller även träning för andra inom sjöfartsindustrin.

Exempelvis har vi arbetat i nära samarbete med Shipgaz training och Alandia Marine för att bygga upp e-learning kurs i Hatch Cover Maintenance and Inspections som finns tillgängligt på Shipgaz hemsida.

Vi erbjuder

  • ISM träning
  • ISPS träning
  • Riskbedömning
  • Certifieringsprosessen
  • Dockning
  • Föreläsning i säkerhetsledning samt i säkerhetsmedvetenhet.
  • Lastluckornas funktion och underhåll
  • Skräddarsydd träning anpassad för kunden